akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

výsledky

kontakty

podpořte nás

modul Služba, Kontext bohoslužby

Modul bude zahájen výukovým soustředěním v Domě hostů broumovského kláštera, který prošel citlivou  rekonstrukcí v roce 2015 a byl upraven pro účely vzdělávacího a konferenčního centra. Areál kláštera je cennou barokní památkou postavenou podle návrhu významných architektů návrhů Kryštofa Dientzenhofera a K. I. Dientzenhofera.

DATUM KONÁNÍ:
21.-25. března 2018 (studijní program pro kandidáty na duchovenskou práci začíná ve středu 21. 3. od 16:00, studijní program pro laiky, modul Služba, bude zahájen ve čtvrtek večer, výuka a další program bude probíhat pátek až neděle dopoledne).
 
POZVANÍ ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
 
Derek McAuley,
vedoucí tajemník britské unitářské organizace General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches
Rev. Dana Lightsey,
High Plains Church, Colorado, USA
Rev. John Midgley,
publicista, bývalý prezident britské unitářské organizace General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches
 
 
ROZVRH VÝUKOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ:
 
SLUŽBA

pátek 23. března

Obec a její veřejný přesah

09:00–09:45          Multikulturní obec / realita postmoderní doby, etické problémy veřejnosti a náš příspěvek k nim

09:55–10:40          Multikulturní obec / Mezigenerační a multikulturní programy, potřeba vnímat ve službě smysl

10:50–11:35          Multikulturní obec / české specifikum: uzavřenost x otevřenost prostředí

13:00–13:45          Veřejná reprezentace / Co znamená reprezentovat, soukromí x veřejná role

13:55–14:25          Veřejná reprezentace / Osobní hranice                                                      

14:45–15:15          Veřejný projev / způsoby projevu, včetně rozdílu mezi laickým a duchovenským vedením

15:30–16:30          Veřejný projev / práce s textem, technika řeči (workshop)

 

sobota 24. března

Programy a práce s členskou základnou

09:00–09:45          Unitářská bohoslužba / Význam osobité liturgie a otevřenosti systému, porovnání s dalšími tradicemi

09:55–10:40          Unitářská bohoslužba / Tradice x zvyk, dynamika změn - zapojení obce

10:50–11:20          Unitářská bohoslužba / Symbolika a jak s ní pracovat tvůrčím způsobem (workshop)

11:40–12:10          Ostatní programy jako služba členům obce (interní přednášky, dílny, Kruhy sdílení a další)

12:20–12:50          Ostatní programy jako členům obce (Kruhy sdílení - workshop)

14:15–14:45          Pastorační práce / smysl pastorační práce v obci

14:55–15:40          Pastorační práce / způsoby interakce, nástroje pastorační práce

15:50–16:35          Pastorační práce / Jak vytvářet prostředí důvěry? (workshop)

 

neděle 25. března

Institucionalizovaná podpůrná služba obcím

10:00–10:30          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí

10:35–11:05          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (Velká Británie)

11:10–11:40          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (USA)

11:50–12:35          Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (ČR)

12:45-13:30           Služba obcím / role nadregionálních organizací a institucí (diskuse)

 

KONTEXT BOHOSLUŽBY
Středa, 21. března
Unitářské společenství a bohoslužebná činnost
15:30–16:00     Smysl a účel společenství / shromažďování v době postmoderní, pojem svědomí společnosti
16:10–16:40     Smysl a účel společenství / základy unitářského společenství a sjednocující prvky
16:50–17:20     Smysl a účel společenství / sjednocující prvky v praxi (workshop)
17:40–18:10     Smysl a účel bohoslužebné činnosti / obecný historický exkurz + pojetí duchovenské služby napříč unitářským světem (přednáška + videomateriál)
 
Čtvrtek, 22. března
Duchovní shromáždění, obřady
09:00–09:45     Smysl a účel bohoslužebné činnosti / Kněžská role; úkoly duchovního, autenticita, přirozenost
09:55–10:40     Shromáždění a jak je vést / Čím je shromáždění vytvářeno, co je potřebné pro jeho přípravu
11:00–11:45     Shromáždění a jak je vést / Stabilita x variabilita liturgie, intimita x veřejnost prostoru a okamžiku
11:55–12:40     Shromáždění a jak je vést / Atributy duchovního
14:00–15:00     Unitářské obřady / základní typologie včetně základního schématu vedení
15:10–15:40     Unitářské obřady / rity a rituály, předpisy a zvyklosti (diskuse)
16:00–17:00     Zvláštní práva NSČU / jejich právní význam a výkon