akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výsledky

kontakty

podpořte nás

modul Služba, Kontext bohoslužby

Modul bude zahájen výukovým soustředěním v Domě hostů broumovského kláštera, který prošel citlivou  rekonstrukcí v roce 2015 a byl upraven pro účely vzdělávacího a konferenčního centra. Areál kláštera je cennou barokní památkou postavenou podle návrhu významných architektů návrhů Kryštofa Dientzenhofera a K. I. Dientzenhofera.

DATUM KONÁNÍ:
21.-25. března 2018 (studijní program pro kandidáty na duchovenskou práci začíná ve středu 21. 3. od 16:00, studijní program pro laiky, modul Služba, bude zahájen ve čtvrtek večer, výuka a další program bude probíhat pátek až neděle dopoledne).
 
POZVANÍ ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI:
zatím potvrdili účast:
Derek McAuley,
vedoucí tajemník britské unitářské organizace General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches.
 
ZÁKLADNÍ OSNOVA VÝUKOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ:
 
SLUŽBA
1. Pastorační práce
a. Společenská versus pastorační návštěva
b. Způsoby interakce
c. Verbatim jako nástroj reflexe
 
2. Veřejná reprezentace
a. Co znamená „reprezentovat“?
b. Soukromí versus veřejná role
c. Osobní hranice
 
3. Veřejný projev
a. Práce s textem
b. Technika řeči
c. Způsoby projevu
 
4. Unitářská bohoslužba
a. Osobitá liturgie – otevřený systém
b. Srovnání s církevními tradicemi
c. Zvyk není tradice
d. Unitářská symbolika
e. Jak vytvářet osobitou liturgii obce?
 
5. Multikulturní obec
a. Realita postmoderní doby
b. Etické problémy veřejnosti a náš příspěvek k nim
c. Mezigenerační a multikulturní programy
d. Smysl jako vodítko – univerzální potřeba vnímat smysl v životě, vztazích a službě
 
KONTEXT BOHOSLUŽBY
1. Smysl a účel bohoslužebné činnosti
a. Vývoj duchovenského vedení v průběhu staletí
b. Pojetí duchovenské služby napříč unitářským světem
c. Kněžská versus laická role
d. Autenticita, přirozenost, role
 
2. Smysl a účel společenství
a. Základ společenství: rituál? osobní růst? zjevené náboženství? spravedlnost? sociální otázky?
b. Shromažďování v době postmoderní
c. Pojem „svědomí společnosti“
d. Zpěv jako cesta sjednocení (podobně další prvky)
 
3. Shromáždění a jak je vést
a. Co shromáždění vytváří: hlavní a doplňkové části
b. Co vše je potřebné pro přípravu a vedení shromáždění
c. Stabilita versus variabilita liturgie
d. Intimita versus veřejnost prostoru a okamžiku
e. Role, úkoly, zodpovědnost
 
4. Unitářské obřady
a. Uvítání dítěte
b. Uvedení na cestu
c. Svatební obřad
d. Smuteční obřad
e. Obřad „na míru“
 
5. Zvláštní práva NSČU
a. Právní význam zvláštních práv
- Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky
- Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství
- Výkon duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody
- Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
- Vyučovat náboženství na státních školách
- Zřizovat církevní školy