akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

přednáškový cyklus

Přednášky jsou určené všem zájemcům z řad studentů, unitářů i veřejnosti. Základním cílem tohoto programu je nabízet inspiraci k dalšímu poznávání i navazujícím aktivitám v širokém spektru témat, pro přehlednost členěných do šesti obecnějších oblastí, jež vždy byly a jsou pro naše působení důležité.
Každá je zároveň symbolicky značena svou vlastní barvou, které dohromady znázorňují celistvost i vzájemné vazby všech částí celku.
Spiritualita
Vzdělávání a rozvoj osobnosti
Unitářství a tradice
Kultura, umění, tvořivost
Ekologie
Sociální spravedlnost
Všechny přednášky se budou konat prostřednictvím videokonferenčního programu Zoom, vždy jednou měsíčně, ve čtvrtek (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci) od 18:30.
 
Link pro připojení (platí pro všechny programy cyklu)
https://us02web.zoom.us/j/82958462444
 
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM
Islámské právo
Štěpán Mairovský
čtvrtek 17. června 2021, začátek: 18:00
 
- základní charakteristika islámského práva a hlavní odlišnosti od evropského práva
- islámské právní školy a heterogenita islámského světa aneb kde vás pustí do mešity a kde vás zbičují?
- vybrané otázky manželského, trestního a finančního práva
 
DALŠÍ PROGRAMY:
29. 7. 2011 – 18:30 – Spiritualita v architektuře (Michal Kohout)
 

KONALO SE:
 
Permakultura jako přístup k životu – v čem může unitáře inspirovat?
Kristýna Ledererová Kolajová
čtvrtek 27. května 2021, začátek: 18:30
 
Permakultura je často chápána zejména jako určitá forma ekologického, šetrného a udržitelného nakládání s půdou. To je v jádru správné, nicméně poněkud zjednodušené pojetí. My se budeme permakulturou zabývat také v obecnějším smyslu, jako způsobem myšlení (a jeho praktickým uplatňováním), které vede k udržitelnosti života a respektu k přirozeným procesům v přírodě. Přístupem, jehož základem je propojování namísto oddělování, řád ve zdánlivém chaosu a jednota v rozmanitosti. Už vám to zní povědomě? Ano, principy, s nimiž pracují zastánci permakultury, jsou těm unitářským hodně podobné a cíle, které sledují, také.

 
 
Květinová slavnost
– výzva postmoderní době
Rev. Dr. Petr Samojský
čtvrtek 29. dubna 2021
 
N. F. Čapek je znám jako ideový autor Květinové slavnosti a české unitářství je bráno jako prostředí, z kterého koncept slavnosti vzešel. To je ovšem jen část jejího příběhu. Květinová má hlubší kořeny, širší přesah a v neposlední řadě potenciál prospět postmoderní době jako prospěšný medikament.